Tebus eGumis WTD: Semak & Tebus Wang Tak Dituntut

Tebus eGumis WTD

Tebus eGumis WTD Tebus eGumis WTD: Semak & Tebus Wang Tak Dituntut anda melalui Sistem eGUMIS Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) sekiranya anda mendapati sejumlah wang milik sendiri yang tidak dituntut. Seperti simpanan, semasa atau perniagaan ataupun wang cagaran bayaran utiliti untuk tebus egumis wtd. Orang awam boleh membuat permohonan ini untuk tebus egumis wtd … Read more

Cara Mudah Mengeluarkan Wang Tidak Dituntut (WTD) Anda Secara Online Sahaja!

wang tidak dituntut

Permohonan Wang Tidak Dituntut Secara Dalam Talian Apa itu definisi Wang Tidak Dituntut? 1. Wang yang kena dibayar di sisi undang-undang kepada empunya tetapi tidak dibayar dalam satu tempoh masa tidak kurang dari satu (1) tahun. gaji, upahan, bonus, komisen dan wang lain yang kena dibayar kepada kakitangan; dividen; keuntungan yang diisytiharkan untuk dibahagikan; tuntutan … Read more

Cara Permohonan dan Semakan Wang Tidak Dituntut Anda Secara Online

wang tidak dituntut

Cara Permohonan Pengeluaran Wang Tidak Dituntut (WTD) Apa itu wang tidak dituntut? 1. Wang yang kena dibayar di sisi undang-undang kepada empunya tetapi tidak dibayar dalam satu tempoh masa tidak kurang dari satu (1) tahun. gaji, upahan, bonus, komisen dan wang lain yang kena dibayar kepada kakitangan; dividen; keuntungan yang diisytiharkan untuk dibahagikan; tuntutan insurans … Read more