Elaun Pekerja Orang Kurang Upaya EPOKU

Cecah RM450 Sebulan Elaun Pekerja Orang Kurang Upaya (EPOKU)

Elaun Pekerja Orang Kurang Upaya (EPOKU) Cecah RM450 Sebulan.

Kerajaan menawarkan satu insentif di bawah kementerian Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) iaitu bantuan elaun untuk Pekerja Orang Kurang Upaya (EPOKU).

Ianya merupakan satu bantuan atau insentif yang diwujudkan bagi golongan OKU yang bekerja.

Elaun Pekerja Orang Kurang Upaya EPOKU

Tujuannya adalah untuk menggalakkan OKU terus bekerja, serta mampu hidup berdikari dan menjadi ahli masyrakat yang produktif.

Kadar Elaun

Kadar elaun yang diberikan adalah:

RM450 sebulan.

Syarat Kelayakan

Syarat kelayakan untuk memohon permohonan elaun pekerja adalah:

1. Syarat Pemohon mestilah seorang warganegara yang bermastautin di Malaysia.

2. Syarat kedua Pemohon mestilah berumur 16 tahun dan ke atas.

3. Syarat ketiga Pemohon mestilah pemegang kad OKU JKM.

4. Syarat keempat Pendapatan bulanan pemohon mestilah RM 1,500 dan ke bawah.

5. Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat (KPKM).

Cara Permohonan

Cara untuk membuat permohonan adalah seperti berikut:

Cara Muat Turun Borang permohonan.

Cara kedua permohonan Lengkapkan maklumat yang diperlukan.

Cara permohonan 3 Lampirkan dokumen sokongan.

Cara 4 Permohonan Hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat.

Dokumen Sokongan

Dokumen sokongan yang diperlukan adalah:

Dokumen sokongan 1 Salinan Kad Pengenalan diri pemohon.
Dokumen sokongan1 Salinan Kad Pengenalan suami / isteri / ibu / bapa / anak yang tinggal bersama.
Dokumen sokongan1 Salinan sijil kelahiran anak-anak / ahli keluarga yang tinggal bersama.
Dokumen sokongan1 Salinan penyata gaji (jika ada), dan lain-lain dokumen yang berkaitan.

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut:

layari laman sesawang portal Jabatan Kebajikan Masyarakat atau hubungi di talian 03 – 8000 8000.

JKM 18 Borang Permohonan Bantuan
JKM 20 Borang Kaji Semula Bantuan
Borang Permohonan Pendaftaran OKU pindaan 2019

Lihat Juga: RM1500 Bakal Dilaksana Pada Hari Pekerja

Elaun Pekerja Orang Kurang Upaya EPOKU

 

Leave a Comment