I-Citra KWSP Info Permohonan & Pengeluaran Wang

Myinfokerja.com 86

I-Citra KWSP Info Permohonan I-Citra KWSP Info Permohonan dan Pengeluaran i-Citra diperkenalkan untuk memberi kemudahan kewangan tambahan kepada ahli yang terkesan akibat PKP bagi memenuhi keperluan asas untuk kelangsungan hidup mereka. Siapakah yang layak memohon? Ahli KWSP yang berumur 55 tahun ke bawah, termasuk bukan warganegara dan pemastautin tetap; dan mempunyai jumlah simpanan sekurang-kurangnya RM150 … Read more