Cara Tuntutan dan Syarat Kelayakan Skim MYSALAM

Skim MYSALAM

Cara Tuntutan dan Syarat Kelayakan Skim MYSALAM Cara Tuntutan dan Syarat Kelayakan Skim MYSALAM – Skim ini bertujuan untuk membantu memudahkan kehidupan mereka yang berpendapatan rendah untuk menjalani kehidupan normal apabila berhadapan dengan cabaran kewangan dengan penyakit yang dihidap. Bantuan MySalam 2022 – merupakan satu inisiatif skim takaful perlindungan kesihatan percuma yang menyediakan perlindungan takaful … Read more

Cara memohon Rumah Mesra Rakyat subsidi RM20,000

Rumah Mesra Rakyat

Cara memohon Rumah Mesra Rakyat subsidi RM20,000 Cara memohon Rumah Mesra Rakyat subsidi RM20,000 – RMR adalah sebuah program bina rumah yang diperkenalkan bagi membantu golongan berpendapatan rendah seperti nelayan, petani dan keluarga miskin yang tidak mempunyai rumah atau tinggal di rumah usang tetapi mempunyai tanah untuk membina rumah sendiri yang sempurna dan selesa. Di … Read more