Bantuan JKM Kewangan Januari 2023

Bantuan JKM Kewangan Januari 2023

Bantuan JKM Kewangan Januari 2023. Untuk makluman, bayaran bantuan ini adalah berbeza mengikut setiap negeri bagi memudahkan penyaluran bantuan kepada setiap penerima.

Bayaran Bantuan JKM Kewangan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) bagi bulan Januari akan dikreditkan seperti biasa mengikut jadual yang ditetapkan.

Jadual Pembayaran Bantuan JKM Kewangan Januari 2023. Ini kerana pengendalian permohonan bantuan kewangan dilakukan di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian di seluruh negara.

Sekiranya terdapat perubahan bayaran bantuan Januari, JKM akan memaklumkan dari semasa ke semasa.

Bagi bulan Januari, bayaran bantuan JKM akan dikreditkan antara 1 dan 10 Januari 2023.

11 Jenis Bantuan JKM Jabatan Kebajikan Masyarakat.

Sila rujuk laman Facebook Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk maklumat terkini atau hubungi JKM negeri masing-masing sekiranya berlaku kelewatan pembayaran bantuan Januari.

Untuk makluman, terdapat 11 jenis bantuan kebajikan yang diuruskan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) iaitu;

Bantuan Kanak-Kanak (BKK)

– Bantuan Anak Angkat (BAP)
– Elaun Pekerja Kurang Upaya (EPOKU)
– Bantuan Am Persekutuan (BA)
– Bantuan Penjagaan untuk Pesakit Orang Kurang Upaya / Terbengkalai Secara Kronik (BPT)
– Bantuan Latihan Perantis (BLP)
– Bantuan Prostetik/Assistive (BAT)
– Tabung Bantuan Segera (TBS)
– Bantuan Geran Pelancaran (BGP)
– Bantuan untuk orang kurang upaya tidak bekerja (BTB)
– Bantuan Warga Emas (BWE)

Skim bantuan yang diwujudkan adalah alat dalam proses membantu klien ke arah pemulihan, pencegahan, pembangunan dan integrasi, yang merupakan kaedah dalam kerja sosial.

Proses pemberian bantuan kebajikan juga mengambil kira potensi setiap penerima bantuan yang masih produktif ke arah kehidupan berdikari.

Bantuan jkm kewangan

Objektif Bantuan

Bantuan JKM Kewangan. Alat sokongan sosial untuk menilai keupayaan penerima bantuan untuk berdikari dan mengurangkan pergantungan kepada bantuan

Penuhi keperluan asas untuk meringankan beban penerima bantuan. Alat pemulihan supaya penerima bantuan terus hidup bersama masyarakat.

Sumber kewangan sementara untuk penerima bantuan meneruskan kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka

Cara Memohon Bantuan JKM

Bantuan JKM Kewangan. Setiap permohonan yang didaftarkan akan disiasat untuk penilaian (diuji cara) bagi mengesahkan kelayakan pemohon untuk mendapatkan bantuan.

Pengendalian permohonan bantuan kewangan dilakukan di peringkat Daerah / Jajahan / Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian di seluruh negara.

Perkara ini adalah mengikut prinsip penyampaian bantuan berdasarkan kelayakan dan bukannya hak.

Permohonan Manual – Borang permohonan yang berkaitan:

Bagi memudahkan urusan pentadbiran, pemohon diminta membawa dokumen sokongan semasa hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian seperti salinan Kad Pengenalan pemohon, salinan Kad Pengenalan suami / isteri / ibu / bapa / anak. tinggal bersama, salinan sijil lahir anak/ahli keluarga yang tinggal bersama, salinan penyata gaji (jika ada), dan lain-lain dokumen berkaitan.

1. JKM 20 Borang Kaji Semula Bantuan

2. JKM 18 Borang Permohonan Bantuan

Permohonan Online

PERHATIAN: Sila hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat mengikut Daerah yang anda mohon dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan dibuat secara online. Kegagalan berbuat demikian akan membatalkan permohonan secara automatik.

Permohonan bantuan juga boleh dibuat secara online melalui portal JKM E-Bantuan berikut; http://ebantuanjkm.jkm.gov.my/

SILA BAWA DOKUMEN INI SEMASA HADIR KE PEJABAT:
Salinan MyKad/ Kad Pengenalan Pemohon;
Salinan MyKad / Kad Pengenalan ahli keluarga yang tinggal bersama;
Salinan Kad OKU/ slip pendaftaran sementara OKU; (Jika Kategori OKU)
Salinan penyata pendapatan / surat penyata pendapatan; (jika bekerja sendiri)
Salah satu Bil Utiliti (air/elektrik/telefon/astro) Laporan pegawai perubatan dari klinik/hospital kesihatan kerajaan/swasta (untuk orang kurang upaya yang tidak bekerja/gelandangan/kronik/alatan tiruan).

Bantuan jkm kewangan

Semak sini:

Kredit eWALLET Percuma untuk rakyat Malaysia 2023

Senarai Jawatan Di Infineon Technologies Advance Logic Sdn Bhd

Leave a Comment